MOVIMENT TERÀPIA

La rehabilitació activa està indicada en processos on cal recuperar la funcionalitat de les estructures articular, muscular i òssia, en processos de dolor crònic o patologies amb tendència recurrent.
La utilització dels exercicis amb la intensitat i forma adient a cada pacient ens permet recuperar les estructures per la seva funció activa.
Sessions individuals adaptades, molt útils per persones que necessiten recuperar la funcionalitat d'alguna o algunes estructures, després d'una lesió, intervenció quirúrgica o malaltia.

GENT GRAN:
La rehabilitació activa en gent gran, permet, a través del treball conscient i en l'entorn habitual, recuperar la bona marxa, tonificar la musculatura, mobilitzar les articulacions... en definitiva, recuperar les funcions que ens permeten ser autònoms i mantenir bons nivells de qualitat de vida el màxim de temps possible.

Les sessions individuals parteixen d'un primer anàlisi de valoració de la realitat present, dificultats, límits i patologies per abordar el disseny del grup de tècniques i exercicis que conformaran el treball final procurant els matisos emocionals positius que acompanyaran tot el procés.

Les sessions es poden realitzar en el centre o en el mateix DOMICILI.