Comercial Dance

Commercial dance es una activitat que s'engobla dins de l'apartat de dansa i que presenta un format mes urbá.